Hälsa

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

Sinnet

De klassiska fem sinnena, syn, hörsel, känsel, lukt, och smak.

Det sjätte sinnet : förmågan att förutse saker intuitivt eller instinktivt.Sund och sanna (Sound and true)

Var sann mot dig själv.