Bilder från teceremonin

🌸 Smaka på Japan i Osby 2017 🌸
– Smakupplevelse för alla sinnen –Traditionell Japansk Teceremoni och Furoshiki Kväll av Marina Yamamura avslutas framgångsrikt. Tack alla som deltog ceremonin.