Smaka på Japan

Akiko flyttade från Japan till Osby våren 1993, och har arbetat med miljöfrågor. Hon tänkte inte så mycket på hemlandets kultur tills hennes kompisar började besöka henne från Japan. Mer och mer märkte hon att hennes syn på miljön påverkats mycket av hennes uppväxt i Japan.

Akikos familj driver Judo gym och Honetsugi (Judo terapi) sedan farfars tid. På gymmet, innan Judo träningen, sitter alla på golvet vända mot Kamidana (Shintoismens altare), blundar en minut för att fokusera, och samtidigt be gudarna om styrka. Hemma fanns både Kamidana och Butsudan (Buddhismens altare) och i köket fanns Oinarisama (Rävarnas gudom).

Akiko praktiserar ingen särskild religion, men märkte att gamla traditioner hjälpte henne i vardagslivet mer än hon var medveten om. Den traditionella japanska kulturen innehåller mycket respekt för naturen och våra förfader, vilket leder till en mer harmonisk levnad. Smaka på Japan i Osby ska bli ett tillfälle att smaka på den kulturen.

SPJ 2016

SPJ 2017

SPJ 2018

SPJ 2019

SPJ 2020

Valuta: SPJ