Under “Smaka på Japan i Osby” -evenemanget, finns det möjlighet att skaffa och använda SPJ (local money).

Vad är SPJ?

Alla som deltar i Smaka på Japan i Osby får en SPJ. Alla som samarbetar med Akiko får också en SPJ. SPJ är lika mycket värd som 10 kr.

Hur kan man använda en SPJ?

SPJ kan man använda på Smaka på Japan i Osby. Till exempel, att prova på Kung Fu, att betala mat, att handla på loppis, att delta i olika evenemang eller kurser.

I framtiden, kan man använda SPJ på Akikos samarbetspartners evenemang och kurser också 😉

This is just a beginning of the local money community  🤗 Will keep you posted!