Akiko är med Biotop Nonstop ekonomisk förening från och med 2020-12-07.
Organisationsnummer: 769639-3524
Bankgironummer: 5607-1715
Biotop Nonstop ekonomisk förening har ett föreningskonto hos Ekobanken.
Ekobanken har mycket bra hållbarhetsbetyg enligt Fair Finance Guide.

Biotop Nonstop ekonomisk förening
https://biotopnonstop.org
hej@biotopnonstop.org

Verksamhetsbeskrivning

Föreningens ändamål är att gynna medlemmarnas ekonomiska förutsättningar. All ekonomisk verksamhet ska också bidra till ökad resiliens för enskilda medlemmar och eller lokalsamhället. Föreningen gör detta genom att ordna kurser och evenemang, köpa och sälja socialt och ekologiskt hållbara varor som ris, vete, bönor, oljor och tjänster (till exempel massage, trädgårds- rådgivning) samt driva projekt som gynnar omställningsarbete.